Çocuklarda testis tümörleri ve cerrahi yaklaşım

Author:

Year-Number: 2016-Cilt: 30- Ek: 5
Number of pages: 463-471
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocukluk çağı testis tümörleri içinde önceleri malign tümörlerin daha sık görüldüğü bildirilirken, prepubertal tüm testis tümörlerinin önemli bir kısmının iyi huylu olduğu anlaşılmıştır. Testis koruyucu cerrahi yaklaşım, benign kitlelerde, preoperatif ayrıntılı incelenebilen ve frozen biyopsi ile değerlendirilebilen olgularda kullanılabilmektedir. Malign testis tümörlerinde radikal inguinal orşiektomi en geçerli cerrahi tedavi yöntemidir. Retroperitoneal lenf düğümü diseksiyonu için tümörün evresi, tümör belirleyicileri, kemoterapiye yanıtı, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarına göre ve her olgu ayrı olarak ele alınarak karar verilmelidir. Çocuklarda genel olarak malign testis tümörlerinin prognozu iyidir.

Keywords

Abstract

While initial reports indicated higher incidence of malignant tumors among pediatric testicular tumors, benign characteristics of substantial part of all prepubertal testicular tumors have been recently recognized. Testis-sparing surgery can be used for benign testicular tumors in cases where preoperative investigation can be performed in detail, and frozen-section biopsy material can be evaluated. Radical inguinal orchiectomy is the most valid surgical approach for malignant tumors. However retroperitoneal lymph node dissection should be individualized for selective cases, and its decision should be based on the stage, tumor markers, response to chemotherapy, and the results of computerized tomography and magnetic resonance imaging. In general, the prognosis of testicular malignant tumors in children is promising.

Keywords