Künt batın travması sonrası izole ana hepatik kanal perforasyonu: olgu sunumu

Author:

Number of pages: 94-96
Year-Number: 2010-Cilt: 24- Sayı: 2

Abstract

Künt abdomen travmasına bağlı safra yolu yaralanmaları oldukça nadir görülür ve tanısı zordur. Sıklıkla diğer organ yaralanmalarıyla birliktelik gösterir. Olgumuz hem minör travma sonrasında gelişmiş olması hem de ortak hepatik kanalın oldukça nadir görülen izole yaralanması olması nedeniyle literatür bulguları eşliğinde sunulmuştur. 1,5 yaşında kız hasta üç günlük karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Ayrıntılı öykü alındığında koltuktan yere düşme hikayesi olduğu ve son bir gündür karın ağrısında artış olduğu öğrenildi. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide batın içinde serbest sıvı dışında patolojik bulgu saptanmadı. Parasentezde safralı mayi saptanan hastanın eksplorasyonda ortak hepatik kanalın sistik kanal ile birleşim yeri posteriorunda 3 mm perforasyon dışında batın içinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Perforasyon bölgesinden T tüp yerleştirildi. T tüp postoperatif 21. gün çekildi. Postoperatif takiplerinde sorunu olmadı. Sonuç olarak, ayrıntılı öykü tüm hastalarda mutlaka dikkatlice alınmalı ve sonrasında gerekli incelemeler planlanmalıdır. Batın eksplorasyonunda SYY saptanan çocuklarda, T tüp ile safra yolları drenajı, uygulanması kolay ve başarılı sonuçları olan, geçerli bir yöntem olarak akılda tutulmalıdır.

Keywords

Abstract

Biliary duct injuries after blunt abdominal trauma is extremely rare and the diagnosis is difficult. It is often associated with other organ injuries. Here we present a patient with isolated common hepatic duct perforation solely following blunt abdominal trauma. 1.5 year-old girl was admitted complaining of a progresively increasing abdominal pain for the last 3 days. Detailed history indicated that she had fallen down from a seat. Ultrasonography and computed tomography findings were normal except free fluid in the abdomen. Paracentesis revealed bilious fluid, and an emergency surgery was justified. Surgical intervention revealed a 3 mm sized perforation on the posterior of common hepatic duct and cystic duct juntion, and any associated abnormality was explored. T-tube was placed through the perforation site, and was withdrawn on postoperative 21st day. Follow-up period was uneventful. In conclusion, meticulous query is essential for all patients with trauma, afterwards diagnostic studies may become prominent. In cases of biliary duct injuries encountered in childhood, T tupe drainage of the biliary system should be considered. It is an easy and valid practice with successful results.

Keywords