Fetal Obstruktif Üropatili Yenidoğanda Vezikoamniyotik Şant Dislokasyonunun Nadir bir Komplikasyonu: Protrude Mezenterik Kitle

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 37, Sayı 2
Number of pages: 75-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Posterior üretral valv, antenatal hidronefrozu olan erkek yenidoğanlarda en sık görülen konjenital obstrüktif üropatidir. Antenatal bilateral hidroüreteronefroz ve megasistitli erkek yenidoğanda antenatal vezikoamniyotik şant (VAŞ) dislokasyonunun nadir bir komplikasyonunu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: Antenatal bilateral hidronefroz ve oligohidramniyoz nedeniyle takip edilen 33 haftalık erkek yenidoğan, anhidramniyoz nedeniyle 33. haftada acil sezaryen ile doğurtuldu. Obstrüktif üropati ön tanısı ile 27. gebelik haftasında vezikoamniyotik şant yerleştirilme öyküsü vardı. Doğumdan sonra batından protrude bir kitle saptandı ve laparotomi yapıldı.

Sonuç: Vezikoamniyotik şant üst üriner sistemi mesane çıkım obstrüksiyonundan korumak ve solunum gelişimine yardımcı olmak için tercih edilir. Metodun olası maternal ve fetal komplikasyonları mevcuttur. Şantın disloke olmasıyla abdominal organ prolapsusları görülebileceği ve hastanın doğum sonraı laparotomi ihtiyacı olabileceği akılda tutulmalıdır. 

Keywords

Abstract

Objective: Posterior urethral valv is the most frequently seen congenital obstructive uropathy in male neonates with antenatal hydronephrosis. We aim to present a rare complication of  antenatal vesicoamniotic shunt (VAS) dislodgement in a male neonate with antenatal bilateral hydroureteronephrosis and megacystitis.

Case Presentation: Thirty three weeks-old male neonate who has been followed for antenatal bilateral hydronephrosis and olygohydramniosis, delivered by an urgent cesarean section at 33 weeks due to anhydramniosis. He had a history of vesicoamniotic shunting at 27th week of gestation for prenatal diagnosis of obstructive uropathy. A protruding abdominal mass was detected after birth and laparotomy was performed.

Conclusion: Vesicoamniotic shunting is preferred to protect upper urinary tract from effects of bladder outlet obstruction and help respiratory development. The method has some probable maternal and fetal complications. It should be kept in mind that abdominal organ prolapse can be seen with dislocation of shunt and patient may need an laparotomy soon after birth.

Keywords