Retrograd İntra Renal Cerrahide İrrigasyon Sıvısının Perirenal Ekstravazasyonunun Yakın Kızılötesi Spektroskopi Monitörizasyonu İle Erken Tespiti; Olgu Sunumu

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 37, Sayı 2
Number of pages: 69-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Retrograde intrarenal cerrahi işlemi böbrek taşları tedavisinde çocuk hastalarda  pek çok merkezde birinci seçenek haline gelmiştir. Bu prosedürler esnasında fazla miktarda manuel irrigasyon sıvıları kullanıldığında intrarenal basınç artması olabilir. Artan intrarenal basınç, irrigasyon sıvısının perirenal ekstravazasyonuna neden olabilir. Bu olgu sunumunda sistin taşı nedeniyle genel anestezi altında retrograd intrarenal cerrahi uygulanırken yeterli anestezi derinliği sağlanmasına rağmen taşikardisi, hipertansiyon ,akciğer basınçlarında yükseklik ve sağ böbrek yakın kızılötesi spektroskopi ile ölçülen renal bölgesel oksijen satürasyon indeks değerlerinde anlamlı  düşüş izlenen 4,5 yaşındaki erkek hastanın anestezi yönetimindeki önemli adımlar vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Retrograde intrarenal surgery has become the primary approach for the treatment of renal stones among many centers. The excessive use of irrigation fluids during procedures may cause an increase in intrarenal pressure; hence leading to their perirenal extravasation. This case report aims to emphasize the significant steps of anesthesia management of a 4.5 year old male pediatric patient who, despite achieving adequate depth of anesthesia while undergoing intrarenal surgery due to cystine stones, was reported to have tachycardia, hypertension, increased lung pressure and a significant decrease in his right kidney regional oxygen saturation index measured by near infrared spectroscopy.

Keywords