İndosiyanin Yeşili (ICG) / Yakın-kızılötesi Floresan Görüntüleme (NIRF) ve Çocuk Cerrahisi’ndeki Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 37, Sayı 2
Number of pages: 53-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda çocuk cerrahisi ve ürolojisinde floresan kılavuzlu cerrahi işlemler giderek daha yaygın kullanılmaya başlamıştır. Bu yöntem temel olarak florokrom maddelerin belli bir dalga boyunda lazer ya da yakın-kızılötesi ışığa maruz kaldıklarında, farklı bir dalga boyunda ışıma oluşturması prensibine dayanır. Böylece dokuların hem vaskülarizasyonu ve perfüzyonu değerlendirilebilir hem de oluşan kontrast farkı dokuların ayırt edilebilmesini sağlar. Günümüzde floresan kılavuzlu cerrahi işlemler indocyanine green (ICG) ve yakın-kızılötesi floresans görüntüleme (NIRF) sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu teknoloji, operasyon sırasında akciğerin segmentlerinin arasındaki planların belirlenmesi, safra yollarının görüntülenmesi, tümörlerin, metastazların ve iskemik dokuların sınırlarının saptanması, anastomoz hatlarının beslenmesinin değerlendirilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Zor vakalarda ICG/NIRF görüntüleme sayesinde pek çok cerrahi prosedür daha güvenli ve hızlı yapılmaktadır.

Bu makalenin amacı, ICG/NIRF görüntüleme yönteminin temel özelliklerini, çocuk cerrahisi ve ürolojisindeki kullanım alanlarını, sınırlılıklarını ve bu konudaki bizim deneysel tecrübelerimizi literatür ışığında özetlemektedir.

Keywords

Abstract

Son zamanlarda, floresan rehberliğinde cerrahi prosedürler çocuk cerrahisi ve ürolojide giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu yöntem, florokrom moleküllerinin belirli bir dalga boyundaki lazer veya yakın kızılötesi ışığa maruz kaldıklarında farklı bir dalga boyunda radyasyon üretmesi ilkesine dayanmaktadır. Böylece hem dokuların vaskülarizasyon - perfüzyonu değerlendirilebilir hem de dokudaki kontrast farkı dokuların ayırt edilmesini sağlar. Günümüzde floresan eşliğinde cerrahi işlemler indosiyanin yeşili (ICG) ve yakın kızılötesi floresan (NIRF) görüntüleme sistemleri ile yapılmaktadır. Bu teknoloji, operasyon sırasında akciğerlerin intersegmental düzlemlerinin belirlenmesi, safra kanallarının görüntülenmesi, tümörlerin, metastazların ve iskemik dokunun sınırlarının belirlenmesi, anastomoz çizgilerinin perfüzyonunun değerlendirilmesi gibi çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. ICG/NIRF görüntüleme sayesinde birçok cerrahi işlem daha güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Bu makalenin amacı, ICG/NIRF görüntüleme yönteminin temel özelliklerini, çocuk cerrahisi ve ürolojide kullanımını, avantajlarını, sınırlılıklarını ve bu konudaki deneysel deneyimlerimizi literatür ışığında özetlemektir.

Keywords