Çocuklarda Mezenter Kistlerinin Cerrahi Tedavi Sonuçları: Tek merkez deneyimi̇, 22-25
Result of Surgical Treatment of Mesenteric Cysts in Children: Single center experience
Meltem Çağlar Oskaylı -Çiğdem Ulukaya Durakbaşa -Hüseyin Murat Mutuş -Gonca Gerçel -Erdem Özatman -Burhan Aksu -Itır Ebru Zemheri -Hatice Şeneldir