Turkish Journal of Pediatric Surgery

Veli Avcı1, Mehmet Tahir Huyut2

1Department of Pediatric Surgery, Lokman Hekim Van Hospital, Van, Türkiye
2Department of Biostatistics and Medical Informatics, Erzincan Binali Yıldırım University Medical Faculty, Erzincan, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Anal fissür, çocuk, kabızlık, şiddet.

Özet

Amaç: Bu çalışmada anal fissür şiddetinin kabızlık oluşumu üzerine etkisi araştırıldı.

Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2021 - Şubat 2023 tarihleri arasında kliniğimizde Rome IV kriterlerine göre anal fissür tanısı konan toplam 141 hasta (66 erkek, 75 kadın; ort. yaş: 3 yıl; dağılım, 2-6 yıl) retrospektif olarak incelendi. Anal fissür sayısı 1-2 ise hafif, 3-4 ise orta ve 5 ve üzeri ise şiddetli olarak derecelendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, fissür sayısı ve kabızlık şikayeti olan hasta sayısı kaydedildi.

Bulgular: 141 anal fissür hastasından 15’inde kabızlık şikayeti vardı. Orta ve şiddetli derece fissür yaşayan hastalarda kabızlık yaşayanların sayısı, yaşamayanlardan anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Ancak, hafif derece fissür yaşayan hastalarda kabızlık problemi, anal fissüre sahip olmayanlardan anlamlı olarak daha az bulundu.

Sonuç: Anal fissür şiddeti ile kabızlık arasında yüksek oranda anlamlı bir pozitif ilişki mevcuttur. Orta ve şiddetli derece anal fissür riski kabızlığı tetikleme olasılığını artırmaktadır.