Turkish Journal of Pediatric Surgery

Mustafa Akman

İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: EMLA krem, sünnet, lokal anestezi, çocuk cerrahı

Özet

Amaç: Yenidoğanın ağrısı üzerindeki çalışmalar devam edegelmektedir. Yenidoğanın kendine göre olan fizyolojisi, düşük GFR hızı, sınırlı ilaç kullanımı, başka yaş grubunda olmayan methemoglobinemi gibi komplikasyonları; ağrısız işlem temini için güvenli ilaç arayışlarına sebep olmaktadır. Yenidoğan ağrı hissetmez düşüncesi, günümüzde enjeksiyon ağrısından kaçınma noktasına gelmiştir. Topikal uygulamayla etki gösterdiği bilinen EMLA, bu sebeple popüler olmuştur. Çalışmamızın amacı hakkında şüpheler olan EMLA kremin, çocuk cerrahları arasında nasıl kullanıldığını ortaya koyarak, ortak kullanım esaslarını belirlemektir

Yöntem: Her kıta ve çok sayıda farklı ülke cerrahları ile e-posta (Mail) yoluyla iletişim kuruldu. Az sayıda soru ve sınırlı seçenek ile oluşturulmuş anketin, bizzat hekim tarafından doldurulması sağlandı. Katılımcıların kimlikleri gizli tutularak ve birbirleriyle etkileşim kurmaları engellendi. Gönderilen e-mail sayısının %10 kadar geri dönüşüm sağlanması üzerine anket sonlandırılarak temel değerlendirmeye tabi tutuldu.

Bulgular: 107 kadın, 238 erkek 345 katılımcı ile anket çalışması tamamlandı. Katılımcıların 82’sinin sadece EMLA ile sünnet yaptıkları; EMLA kullanmayan 91 cerrahın gelecekte kullanabilecekleri sonucu elde edildi. EMLA’dan uzak duran %74,78 katılımcılarda, EMLAnın ağrıyı önleme gücü hakkındaki şüpheler olduğu ortaya konuldu. Fatal yan etkiler sebebiyle kremden kaçınma %3,76 oranında saptandı. Katılımcıların yaşadıkları bölgeye göre %36 ila 67 oranında EMLA’ya güvenerek yenidoğan sünneti yaptıkları saptandı.

Sonuç: Yenidoğanın ağrı çekme düşüncesi çocuk cerrahları tarafından önemsenmekte ve ağrıya olan olumlu etkisine rağmen dünya çocuk cerrahlarının tamamı tarafından kullanılmamaktadır. EMLA, enjeksiyon yapılmadan kullanılan lokal anestezik etkisini göstermesi, yan etkilerine veya kullanım zorluklarına rağmen popülaritesini sürdürmeye devam edecektir.

Cite as: Akman M. What is world pediatric surgeons’ opinion on EMLA® cream induced local anaesthesia in circumcision?. Çoc. Cer. Derg. 2021;35(3):137-42.