Çocuklarda perkütan nefrolitotomi ve üreteroskopi uygulamaları

Author:

Year-Number: 2016-Cilt: 30- Ek: 4
Number of pages: 309-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklarda böbrek taşlarının tedavisi son 40 yılda dramatik değişiklikler göstermiştir. Tarihsel olan açık cerrahi girişimlerin yerini büyük ölçüde perkutan nefrolitotomi ve üreteroskopik uygulamaların da olduğu minimal invaziv teknikler almıştır. Endoskopların minyatürizasyonu, fiberoptik teknoloji ve Holmiyum YAG laser, URS ve PNL uygulamalarını çocuk hastalarda da çekici hale getirmiştir. Günümüzde URS ve PNL çocuk hastaların çoğunda ilk tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. URS ve PNL çocuklarda üriner taş hastalığı tedavisinde etkili metodlardır. Komplikasyonları düşük dereceli ve geçicidir.

Keywords

Abstract

The surgical management of renal stones in children has undergone a dramatic changes in the last 40 years. Historically applied open surgical procedures have been largely been replaced by minimally invasive techniques, including percutaneous nephrolithotomy and ureteroscopic methods. The miniaturizations of endoscopes, fiber-optic technology and the availability of the holmium YAG laser, URS, and PNL have rendered ureterorenoscopy and percutaneous nephrolithotomy an attractive modality for pediatric patients. Today URS and PNL have been used as a first- line therapy in most pediatric cases. URS and PNL are effective methods to treat urinary stone disease in children. Complications are mostly low grade and transient.

Keywords