Çocuklarda kabızlık-işeme bozuklukları ilişkisi

Author:

Year-Number: 2016-Cilt: 30- Ek: 2
Number of pages: 110-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alt üriner sistem (AÜS) ve rektum ortak embriyolojik köken taşımalarının yanı sıra otonomik ve somatik inervasyonları da benzerlik göstermektedir. Bu iki sistemin anatomik komşuluğu ayrıca birindeki bozukluğun diğerini de etkilemesine yol açmaktadır. Çocuklarda kabızlık ve AÜS bozuklukları beraber veya ayrı ayrı olarak sık görülebilmektedir. Bu derlemede pelvik taban yapıları, AÜS ve anorektumun nöroanatomisi, işeme ve dışkılama mekanizması, kabızlığın tanımı ile beraber patofizyolojisi, tedavisi ve son olarak kabızlığın mesane işlevleri üzerine olan etkileri anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

Lower urinary tract (LUT) and rectum share a common embryological origin. On the other hand, their autonomic and somatic nervous innervations have close similarities. The anatomical neighbourhood of these two systems also commonly leads to a collateral effect when one of them have a dysfunction. Constipation and LUT dysfunctions may be frequently seen together or separately in children. This review covers the anatomy of pelvic floor structures, neuroanatomy of LUT and anorectum, the mechanisms of urination and defecation, description of constipation and its pathophysiology, treatment, and finally the effects of constipation on bladder functions.

Keywords