Turkish Journal of Pediatric Surgery

S.N.Cenk Büyükünal1, Ebru Yeşildağ2

1Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, TÜRKİYE
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ, TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Türkiye, çocuk cerrahisi, uluslar arası ilişkiler

Özet

Giriş: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya geldiği toplantılar aynı zamanda ülkelerin tanıtımı, var olan ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşır. Bu çalışmada Çocuk Cerrahisi kongrelerindeki temasların hem ülkemiz hem de Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin haklarının aktarımındaki etkileri değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Seksenli yıllardan itibaren uluslar arası kongrelerde karşılaşılan olaylar, bunların karşılığında Türk Çocuk Cerrahlarının sergilediği tutum incelenmiştir.

Bulgular: Türk Çocuk Cerrahları dünya genelinde tüm toplantılarda katılım sağlayarak hem tarihsel önyargılar karşısında ülkemiz ile ilgili doğru tanıtımı yapmış hem de kurdukları ilişkiler, bilimsel etkinlikleriyle önemli toplantıların Türkiye’de gerçekleşmesini sağlamışlardır.

Sonuç: Artık Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tüm dünya genelinde bilimsel platformlarda kabul görmektedir. Bunda yaptığımız bilimsel çalışmalar önemli nedendir. Ama altyapıyı oluşturanın kurulan sağlam uluslar arası bağlantılar ve bu bağlantılarla ülkemizin gerçek karakterini aktarmadaki tavizsiz başarı olduğu unutulmamalıdır.

Cite as: Büyükünal S.N.C, Yeşildağ E. Türk Çocuk Cerrahı Olmanın Zorluk ve Yükümlülükleri. Coc Cer Derg/Turkish J Ped Surg 2023;37(2): 40-52. doi: 10.29228/JTAPS.69912