Turkish Journal of Pediatric Surgery

Sinan Kılıç, Süleyman Tutar, Muhammet Fatih Şanlı

Department of Pediatric Surgery, Yüzyıl Gebze Hospital, Gebze, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: Duplikasyon kisti, gastrointestinal, yenidoğan, sepsis, basit kist, mide.

Özet

Gastrointestinal duplikasyon kistleri, ağızdan anüse kadar gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde görülebilen, konjenital anomalilerdir. Kistler genellikle ince bağırsakta meydana gelirken mide, ince bağırsak ve yemek borusundan sonra üçüncü sırada yer alır. Bu kistler enfeksiyon, kanama veya tıkanma gibi diğer komplikasyonlara neden olabileceğinden, semptomlar başlamadan eksize edilmelidir. Duplikasyon kistleri daha sıklıkla tıkanma bulgularına bağlı semptomlar oluştursa da, klinik sepsis ile de birlikte seyredebilir. Bu yazıda ileuma ve midenin büyük kurvatürüne yapışık olan büyük bir duplikasyon kisti ve karaciğerin altında ikinci bir basit kisti olan yenidoğan bir olgu sunuldu.