Turkish Journal of Pediatric Surgery

Sevgi Büyükbeşe Sarsu1, Kamil Şahin2, Ramazan Uçak3, Fatma Saraç4

1Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Gaziantep
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
3Gaziantep Çocuk Hastanesi, Patoloji Kliniği, Gaziantep
4Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Apendiks, lenfoma, akut apandisit, çocuk

Özet

Primer apendiks lenfoması, son derece nadir görülen malignensilerden biridir. Genellikle akut apandisit ön tanısı ile opere edilip, histopatolojik incelemesi yapılıncaya kadar tanısı konulamaz. Altı yaşında bir erkek çocuktaki primer apendiks lenfomasını konuya dikkat çekmek için sunduk.

Palpasyonla sağ alt kadranda minimal hassasiyeti olması dışında akut apandisiti düşündürecek semptom ve bulgusu olmayan hastanın, karın ultrasonografisinde apendiks çapının artmış olması nedeni ile akut apandisit ön tanısı ile apendektomi yapıldı. Makroskopik olarak apendiks ileri derecede ödemli olup, duvarında kalınlaşma mevcuttu. Mikroskopik inceleme, diffüz B hücreli lenfoma (DBHL) olarak değerlendirildi. Hastalık apendiks ile sınırlı olup, onkolojik tedavi gerektirmedi.

Apendektomi sonrası çocuk cerrahisi ve onkoloji kliniklerinde izleme devam edildi. Bu olgu, tüm appendikslerin özellikle de tipik apandisit klinik semptomu göstermeyen hastalarda, operasyon sonrası dikkatli histopatolojik incelemenin önemini vurgulamaktadır.