Turkish Journal of Pediatric Surgery

Keyword Pages
childhood tumors 079
pilomatrixoma 079
surgical excision. 079
çocukluk çağı tümörleri 079
pilomatriksoma 079
cerrahi eksizyon. 079
pediatric surgeons 084
pediatric surgery 084
workforce 084
workload. 084
çocuk cerrahları 084
çocuk cerrahisi 084
iş gücü 084
iş yükü. 084
covid-19 093
pediatric urology 093
telemedicine. 093
pediatrik üroloji 093
teletıp. 093
anal fissure 099
child 099, 105
constipation 099
severity 099
anal fissür 099
çocuk 099, 105, 115
kabızlık 099
şiddet. 099
burn 105
nursing 105
pain. 105
yanık 105
hemşirelik 105
ağrı. 105
duplication cyst 111
gastrointestinal 111
newborn 111
sepsis 111
simple cyst 111
stomach. 111
duplikasyon kisti 111
yenidoğan 111
basit kist 111
mide. 111
abdominal mass 115
assit 115
children 115
miliary tuberculosis. 115
abdominal kitle 115
asit 115
miliyer tüberküloz. 115
acute abdomen 119
anorectal abscess 119
ischiorectal abscess 119
periurethral abscess 119
perivaginal abscess 119
vaginal discharge. 119
akut batın 119
anorektal apse 119
iskiyorektal apse 119
periüretral apse 119
perivajinal apse 119
vajinal akıntı. 119