Parsiyel nefrektomi ile tedavi edilen metanefrik adenom: Bir olgu sunumu

Author:

Year-Number: 2019-Cilt: 33- Sayı: 1
Number of pages: 31-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metanefrik adenomlar (MA) embriyonik metablastemden köken alan iyi huylu renal neoplazmlardır. Nefroblastoma veya Wilms tümörü ile histogenetik bağ olmasına rağmen, çocukluk çağında nadiren görülür. MA'lar genellikle farklı endikasyonlar için yapılan görüntüleme çalışmalarında rastlantısal olarak saptanır. Bazen malign renal tümör olarak yanlış tanı ile stres oluşturabilir ve gereğinden fazla cerrahi girişime neden olabilir. Bu raporda parsiyel nefrektomi yaptığımız MA'lu 3 yaşındaki kız hastayı sunduk. Nadir görülen MA’un tanısal zorlukları ve takip özelliklerine odaklanarak, önerilen tedavi girişimlerini tartıştık.

Keywords

Abstract

Metanephric adenomas (MA) are benign renal neoplasms that originate from the embryonic tissue of renal medulla. Although there is histogenetic bond with Nephroblastoma or Wilms tumor, it is seen rarely in pediatric population. Generally MA is detected incidentally in imaging studies for irrelevant clinical presentations. MA can sometimes be misdiagnosed as a malignant renal tumor, and it causes unnecessary stress which can be theoretically over-treated. We presented a 6-year-old female with MA who underwent partial nephrectomy and discussed the recommended therapeutic interventions by focusing on the diagnostic challenges and follow-up features of these rare tumors.

Keywords