Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Seçmeler

Author:

Year-Number: 2017-Cilt: 31- Sayı: 2
Number of pages: 76-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çin’de yapılan bu çalışmada safra yolları atrezisi için Kasai portoenterostomi ameliyatı geçiren hastaların beslenme durumu ile ameliyat sonrası kolanjit arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Beslenme durumunun değerlendirmesi için STRONGKids ölçeği kullanılmış ve hastalar düşük, orta ve yüksek beslenme riskli olarak derecelendirilmiştir. Kasai ameliyatı yapılan 106 hasta beslenme statüsüne göre iki gruba ayrılmış (orta ve yüksek beslenme riski grupları) ve bu iki grup arasında karşılaştırma yapılmıştır. Orta beslenme riskli grubunun hastanede kalış süresi yüksek beslenme riskli gruptan daha kısa ve bu grupta ameliyat sonrası kolanjit insidansı daha düşük bulunmuştur. Aynı zamanda sarılığın geçme hızı ve iki yıllık karaciğer sağkalımı orta beslenme riskli grupta anlamlı olarak daha iyi bulunmuştur. Bu bulgular ile yazarlar, iyi beslenemeyen hastalarda postop erken dönemde kolanjit geçirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Keywords