Çocuklarda robotik cerrahi uygulamaları

Author:

Year-Number: 2015-Cilt: 29- Sayı: 3
Number of pages: 93-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklarda minimal invaziv cerrahi tekniklerin (MİCT) uygulama alanları artmaktadır. MİCT’lerin ileri uygulama şekli olan robotik sistemler (RS) yeni teknolojilerdir. Yüksek maliyet oranları, kullanım endikasyonlarının tam olarak netleşmemiş olması ve aletlerin çocuk yaş grubuna uygun olmaması çocuklarda kullanımını sınırlandırmaktadır. RS’lerin konvansiyonel endoskopik aletlere göre mükemmel büyütme sağlaması ve ameliyat sonrası komplikasyonları aza indirgemesi gibi avantajları olması nedeniyle çocuk cerrahisinde de kullanılması gündeme gelmiştir. Bu nedenle dünyada RS’lerin çocuk hastalara uyarlanması ve yeni projeler oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmada robotik sistemlerle ilgili genel bilgi verilecek ve çocuklarda kullanımı üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Applications of minimally invasive surgical techniques (MICT) are increasing in childhood period. Robotic systems (RS), which are advanced application form of MICT, are new technologies. High expenditures, unsuitable tools and unclear indications for children are the limitations for use of these technologies. Use of RS in paediatric surgery becomes an issue because of great advantages about magnification and low rate of postoperative complications in comparison with conventional endoscopic tools. Therefore scientific studies are organizing for adaptation of use of RS to children. In this study we introduce general information about robotic systems and use of these new technologies in children.

Keywords