Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Epigastrik Heterofagus ve Omfolosel

Author:

Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 3
Number of pages: 78-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapışık ikizler simetrik ve asimetrik olarak sınıflandırılır. Asimetrik form olanı heterofagus olarak bilinir. Heterofagus ikiz nadir görülen bir durumdur. İkizlerden birinde şiddetli defekt vardır ve parazitik ikiz olarak tanımlanır. İzole vaka sunumları bu nadir görülen konjenital anomalilerle ilgili yayınlanmış çalışmaların çoğunu oluşturur. İngilizce literatürde bir kaç vaka bildirilmiştir. Biz burada başarılı bir şekilde ayırdığımız omfoloseli olan epigastrik heterofagus ikiz vakasını sunmayı amaçladık. Sonuç: Heterofagus ikiz çok nadir görülen anomalilerdir. Kullanılan tanı metodları cerrahı yaklaşımımızı belirler ve yapışık ikizleri tam olarak ayırmamıza izin verir.

Keywords

Abstract

Conjoined twins are classified as symmetrical or asymmetrical, with heteropagus being known as the asymmetrical form. Heteropagus twins are an extremely unusual condition. One twin of the pair exhibits severe defects and is referred to as a parasite. Isolated case reports comprise most of published work on this rare congenital anomaly, and there are few reports in the English language literature. We herein report the successful separation of a pair of epigastric heteropagus twins with an omphalocele. Conclusion: Heteropagus twins are an extremely unusual condition. Using diagnostics methods permit the development of an exact surgical approach for the separation of conjoined twins.

Keywords