İzole trakeoözofageal fistül: İki olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Author:

Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 3
Number of pages: 74-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İzole trakeoözofageal fistül, nadir rastlanan bir anomalidir ve trakeoözofageal malformasyonların sadece %4’ünü oluşturur. Beslenme sırasında siyanoz ve boğulma atakları, artmış karın distansiyonu ile birlikte tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ile bulgu verir. İzole trakeoözofageal fistül varlığını ortaya çıkarmak için özofagografi, sineözofagografi ve bronkoskopi içeren farklı tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sineözofagografi ile tanı konulan iki izole trakeoözofageal fistüllü olgu sunuldu.

Keywords

Abstract

Isolated tracheoesophageal fistula is an infrequent congenital anomaly that comprising of only 4% of tracheo-esophageal malformations. Isolated tracheoesophageal fistula commonly present with cyanosis and choking during the feeding, and recurrent chest infections with together abdominal distention. Various methods that have been applied to prove the presence of a suspicious Isolated Tracheoesophageal Fistula include contrast esophagography, cine-esophagography and bronchoscopy. In this report, two infants with isolated tracheoesophageal fistula diagnosed by cine-esophagography were presented.

Keywords