Karın ağrısı ile başvuran, bir inmemiş testis torsiyonu olgusu

Author:

Number of pages: 31-34
Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 1

Abstract

Testis torsiyonu genellikle ergenlik çağında görülen acil bir durumdur. Biz, sadece karın ağrısıyla başvuran inmemiş testisli bir torsiyon olgusunu sunduk. 9 Yaşındaki erkek hasta, sadece karın ağrısı yakınması ile başvurdu. Kabızlık ve gaz birikimi ön tanısı ile, lavman tedavileri uygulandı. İlk acile başvurudan 3 gün sonra kasıkta şişlik ve ağrı olması üzerine tekrar geldiğinde, testis torsiyonu düşünülüp opere edildi. Operasyonda soldaki inmemiş testisinde, testis torsiyonu görüldü. Testisin kurtarılabileceği düşünülerek öncelikle orşidopeksi yapıldı. 3 ay sonraki kontrolde testis atrofik olarak değerlendirilip orşiyektomi yapıldı. Karın ağrısı ile gelen bir erkek hastada, inmemiş testis ve testis torsiyonu ayırıcı tanıda düşünülmeli ve, muayeneye gelen tüm çocuklara genital bölgeyi de içeren tam bir fizik muayene yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

Keywords