Çocukluk çağında inkarsere Littre hernisi: nadir bir olgu sunumu eşliğinde literatür derlemesi

Author:

Number of pages: 22-25
Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 1

Abstract

Meckel divertikülü (MD) gastrointestinal sistemin en sık görülen doğumsal anomalisidir. MD’nün potansiyel abdomen boşluklarında herni kesesi içerisinde görülmesine Littre Hernisi (LH) denir. LH inkarserasyonu çocukluk çağında oldukça nadir görülür. 14 aylık erkek hasta sağ kasıkta şişlik ve huzursuzluk şikâyetleri ile başvurdu. Ön tanı olarak sağ kordon kisti ve sağ inkarsere inguinal herni düşünülen hastada sonografik olarak inguinal herni ile uyumlu bulgular saptandı. Hastanın klinik takibinde parsiyel intestinal obstrüksiyon bulguları gelişmesi üzerine yapılan eksplorasyonda inkarsere LH olduğu görüldü. Herni kesesinden serbestleştirilen MD manuel olarak batın içine redükte edildi. Takiben yüksek ligasyon yöntemi ile inguinal herni onarımı yapıldı. Postoperatif dönemde erken ve geç komplikasyonlar açısından takip edilen hastada herhangi sorun gelişmedi. Bu çalışmada, oldukça nadir görülen inkarsere LH olan bir çocuk olgu sunularak; çocuklarda görülen LH inkarserasyonunun literatür eşliğinde tartışılması amaçlandı.

Keywords

Abstract

Meckel diverticulum (MD) is the most common congenital anomaly of the gastrointestinal tract. Littre hernia (LH) is the protrusion of a MD through a potential abdominal opening with a container sac. İncarcerated LH is very rare seen in childhood period. A 14 months old baby boy was brought to our emergency service with right inguinal swelling and restlessness complains. Right front and right cord cyst were considered in preliminary diagnosis. His ultrasonographic findings were compatible with inguinal hernia. During the patient's clinical assessment, partial intestinal obstruction signs have emerged and incarcerated LH was encountered. MD release of the hernia sac was manually reduced into the abdomen. Inguinal hernia was reduced via performing high ligation method surgery. No early or late complication has occured during the post-operative follow-up of our patient. In this article, we aimed to present a very rare case of incarcerated LH and to discuss it in context of the literature.

Keywords