Askaris yumurtalarının oluşturduğu granülomatöz peritonit: Bir olgu sunumu

Author:

Number of pages: 17-21
Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 1

Abstract

Şiddetli karın ağrısı ve kilo kaybıyla gelen on beş yaşında kız çocuğunda klinik incelemede tuberküloz düşünülerek antituberkuloz tedavisi uygulanmış, tedaviye yanıt alınamamıştır. Bu nedenle yapılan laparotomisinde karsinomatozis peritonei benzeri görünüm izlenmiştir. Patolojik incelemesinde askaris yumurtalarına karşı yaygın granulomatöz peritonit görülmüştür. Askarisler, gastrointestinal sistemde obstrüksiyona, perforasyona ve peritonite neden olabilirler. Ascaris lumbricoides, gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde sık karşılaşılan farklı klinik tablolarda açıklanamayan granulomatöz peritonit olgularında ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir parazitik enfeksiyondur. Olgumuz ilginç kliniği ve patolojisi nedeniyle sunulmuş, tartışmaya alınmıştır.

Keywords

Abstract

Fifteen year-old female patient presented with abdominal pain and weight loss. Clinical initial diagnosis was tuberculosis and antituberculosis treatment was started. Patient did not respond antituberculosis treatment, therefore laparotomy was performed and carcinomatosis peritonei-like appearance was observed. Histopathological examination revealed extensive granulomatous peritonitis against ascaris eggs. Ascaris can result in obstruction, perforation in gastrointestinal system and peritonitis. Ascaris lumbricoides is a parasitic infection resulting in different clinical pictures in poorly developed or developing countries. It should be considered in differential diagnosis of unexplained granulomatous peritonitis cases. We herein present a case of granulomatous peritonitis caused by Ascaris lumbricoides displaying interesting clinical and pathological observations.

Keywords