Sütçocuğunda akut skrotumu taklit eden testisin yolk kesesi tümörü

Author:

Year-Number: 2013-Cilt: 27- Sayı: 2
Number of pages: 81-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş ve Amaç: Testisin yolk kesesi tümörü çocukluk çağında en sık görülen malign germ hücreli tümördür. Biz bir testiküler yolk kesesi tümörü olgusunu testis kitleleri üzerine ilgi çekmek amacıyla literatüre sunduk. Olgu Sunumu: Beş aylık olup, sağ testiküler kitlesi olan hastada, klinikte ani başlayan büyüme ve ağrı tespit edilmiştir. Serum alfa feto protein düzeyi yüksekti. Skrotal ultrasonda sağ testiste kitle tespit edildi. Sağ testiste sınırlı, solid ve kistik, 0.6x2 cm boyutunda alan mevcuttu. Doppler ultrason ile kan akımı izlenmedi. Sol testis normal boyutlarda idi. Paraaortik ve iliak lenfadenopati saptanmadı. Hastaya sağ inguinal eksplorasyon uygulanmış ve kitle eksize edilmiştir. Frozen tanısı malign yolk kesesi tümörü olarak rapor edildi. Hasta ileri tedavi için başka bir merkezdeki çocuk onkolojisi kliniğine yönlendirildi. Sonuç: Testiküler tümörler yaşamın ilk yıllarında inmemiş veya skrotal yerleşimli testiste ağrısız kitle ile karakterize olsa da olgumuzda olduğu gibi akut skrotum şeklinde de klinik bulgu verebilir. Tedavide frozen biyopsi ile histolojik inceleme eşliğinde tümör enükleasyonu, parsiyel orşiektomi veya yüksek ligasyonla total orşiektomi yapılması planlanmalıdır.

Keywords

Abstract

Background and Aim: Testicular yolk sac tumor is the most common malignant germ cell tumor in childhood. We reported a case of testicular yolk sac tumor to attract attention to testicular masses. Case Report: The patient was a 5-month-old boy with a right testicular mass. Clinical examination revealed acute testicular enlargement and pain. Serum alpha-fetoprotein level was high. Scrotal sonography revealed a mass in the right testis. There was a demarcated, cystic and solid area measuring 0.6x2 cm area in the right testis. Doppler ultrasonography showed no blood flow. Left testis had normal dimensions There was no any paraaortic and iliac lymphadenopathy. The patient underwent right inguinal exploration and the mass was excised. Frozen-section diagnosis was reported as malign yolk sac tumor. Patient was referred to pediatric oncology department in another center for further treatment. Conclusion: Although testicular tumors usually diagnosed in the first year of life with a typical clinical presentation characterized by a painless testicular mass that may involve an undescended or scrotal testis, it can manifest itself as an acute scrotum as seen in our case report. Treatment is based on the likely diagnosis, and enucleation, partial orchiectomy or total orchiectomy with high ligation may be considered concomitantly with histological assessment of the frozen section biopsy specimen.

Keywords