Tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk cerrahisi stajı için düşünceleri: Geribildirim anketlerinin ve sınav başarı oranlarının değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2013-Cilt: 27- Sayı: 2
Number of pages: 49-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AMAÇ: Bu çalışmada Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında staj yapan Türkçe ve İngilizce staj gruplarındaki öğrencilerin Çocuk Cerrahisi eğitimi ile ilgili düşünceleri ve öğrenci sınav başarı oranlarının geriye dönük incelenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: 2009-2013 eğitim dönemleri arasında fakültemizde 5. Sınıfta 2'şer hafta süreyle yapılan Çocuk Cerrahisi staj gruplarındaki öğrencilere staj sonunda değerlendirme anketleri verilerek geri bildirim alınmıştır. Bu anketlerde öğrencilerden 24 ana başlıkta çoktan seçmeli sorular ile staj dönemindeki teorik ve pratik eğitimleri, staj sonu yapılan sınavı (%30 ağırlıklı yazılı ve %70 ağırlıklı sözlü) değerlendirilmeleri istenmiştir. Ankette bir alt başlıkta bu sorulara ek olarak stajın daha verimli olması için kişisel önerilerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Son 4 eğitim yılının bu anket sonuçları ile eşzamanlı olarak Çocuk Cerrahisi ağırlıklı sınav başarı oranları da değerlendirilmiştir. 2013-2014 dönemine ait yazılı kişisel öneriler ise detaylı incelenip gruplanmıştır. BULGULAR: Anketlerde öğrencilerin eğitimde en başarılı geribildirimle öğretim üyelerinin ders saatlerini etkin olarak kullanması (%85,7) ve staj sırasında kendilerine hekim olduklarında kullanabilecekleri gerekli ve yararlı bilgilerin verildiği yönünde olmuştur (%87,4). Hasta başı eğitim süresinin kısalığı (%51,4) ve derslikle ilgili fiziki koşullardaki yetersizlik de anketlerde vurgulanmıştır (%52,2). Sınav sistemi objektif bulunmakla birlikte sınavın sözlü kısmının adaletsiz olduğuna dönük eleştiriler alınmıştır. Grupların staj başarı oranları değerlendirildiğinde öğrencilerin önemli bir kısmının (%77,6-95,8) başarılı not aldığı, İngilizce gruplarda başarı oranlarının son 4 yılda değişmemesine karşın Türkçe gruplarında başarı oranlarında İngilizce gruplarına göre son yıllarda düşme gözlenmiştir. SONUÇ: Öğrenci anketleri Çocuk Cerrahisi staj eğitiminin genel beğeni aldığını, teorik derslerin başarılı bulunmasına karşın, pratik eğitimin yetersiz bulunduğunu göstermiştir. Bunun staj döneminin kısa olmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Öğrenci sınav başarı oranlarının İngilizce gruplarında daha iyi olduğu gözlenmiştir. Anketler ve sınav başarı oranları sonraki dönemler için Çocuk Cerrahisi staj eğitiminde yapılacak revizyonlara yön verme konusunda yararlı olmaktadırlar.

Keywords

Abstract

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the thoughts of Cerrahpasa Medical School Turkish and English student groups about Pediatric Surgery education during their internship and the Pediatric surgery post-internship exam success rates, retrospectively. METHODS: A questionnaire form was given to fifth year medical students participated two weeks of pediatric surgery internship during the years 2009 and 2013 and their feedback was evaluated. The questionnaire form included multiple choice questions about theoretical and practical training and exam (30% written and 70% verbal, predominantly) following the internship period. Additionally, students were recruited to express their personal advice in order to supply a more efficient internship for future students. The results of this survey of the last 4 years with Pediatric Surgery exam success rates were evaluated simultaneously and written personal future suggestions for 2013-2014 term were examined thoroughly and sub-divided into groups. RESULTS: The most high-rated feedback in the survey were efficient use of class time by instructors (85.7%) and maintaining necessary and helpful information they will benefit during their medical practice (87.4%). Short span of bedside education (51.4%) and physical insufficiency of the classroom (52.2%) were also emphasized. Despite the common attitude about the objectivity of the verbal exam, some student critics mentioned this part “unfair”. While the internship success rates of the groups were evaluated, high percentage of the students (77.6-95.8%) got successful results. However, despite the steady success rate of English program students, a decrease was determined in the grades of Turkish program students during the last four years. CONCLUSION: Student surveys reveals that, theoretical lectures were graded to be efficient by the students, but the main emphasize was on the inadequate time of practical education. Our comment about this critique points out the short duration of the internship. Exam success rates of students in English program were higher. Surveys and exam success rates are efficient for deciding in the revisions of intern education for the following terms.

Keywords