Parsiyel nefrektomi ile tedavi edilen ailesel kistik nefroma: Olgu sunumu

Author:

Number of pages: 92-94
Year-Number: 2012-Cilt: 26- Sayı: 2

Abstract

Kistik nefroma böbreğin nadir görülen benign kistik neoplazisidir. Bildirilen ailesel vakaların sayısı çok azdır. Burada 2 yaşında bir erkek çocukta parsiyel nefrektomi ile tedavi edilen ailesel kistik nefroma olgusu sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Cystic nephroma is an uncommon benign cystic neoplasia of the kidney. The reported familial cases associated with cystic nephroma are extremely rare. This report describes a 2-year-old boy who underwent a partial nephrectomy for familial cystic nephroma.

Keywords