Proksimal jejunal atrezi onarımında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği

Author:

Year-Number: 2008-Cilt: 22- Sayı: 3
Number of pages: 100-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AMAÇ: İntestinal atrezili olgularda proksimal dilate barsak segmenti ile distal segment arasındaki çap farkı ameliyat sonrası fonksiyonel obstrüksiyona neden olmaktadır. Daraltma hattında anastomoz kaçağı riskini ortadan kaldırmak ve barsak emilim yüzeyini korumak için Kızılcan ve Tanyel tarafından seromuskuler şerit çıkarma ve katlama tekniği tarif edilmiştir. Bu çalışmada, seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği uygulanan proksimal jejunal atrezili olguların sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: 1991-2007 yılları arasında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği ile proksimal jejunal atrezi onarımı yapılan 11 yenidoğanın (7 kız, 4 erkek) kayıtları geriye dönük olarak incelendi. BULGULAR: Ortalama hasta yaşı 35.4±3.4 hafta idi. Grosfeld sınıflamasına göre 2’sinde tip I, 4’ünde tip II ve 5’inde tip III jejunal atrezi saptandı. Ameliyat sırasında ve sonrasında hiçbir komplikasyonla karşılaşılmadı. Hastalar, ameliyat sonrası ortalama 12.7±1.8 günde tam ağızdan beslenmeye başlandılar. SONUÇ: Seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği, katlama hattında kaçak riskini ortadan kaldıran ve emilim yüzeyini azaltmadan uygulanabilecek güvenli bir tekniktir. Yöntemin teknik açıdan kolay uygulanabilir olması ve yenidoğanların ameliyat sonrası erken dönemde tam oral beslenmeye geçmesi sebebi ile proksimal jejunal atrezilerin tedavisinde tercih edilebilir.

Keywords

Abstract

OBJECTIVE: In patients with intestinal atresia, the disparity between the sizes of dilated proximal intestinal segment and distal intestinal segment causes functional obstruction after the surgical treatment. Seromuscular stripping and tapering technique has been described by Kızılcan and Tanyel to reduce the intestinal leakage risk at the placation site and to preserve intestinal absorbtion surface. We herein present our results of proximal jejunal atresia patients in whom seromuscular stripping and plication technique have been carried out. METHODS: Between 1991-2007 years, the records of 11 newborns (7 female, 4 male) with proximal jejunal atresia whom underwent seromuscular stripping and tapering technique were studied retrospectively. RESULTS: The mean age of the patients were 35.4±3.4 weeks. According to Grosfeld classification, two patients were type I atresia, 4 were type II atresia and 5 were type III atresia. The per-and-postoperative periods of the patients were uneventful. Patients were started full feedings in about 12.7±1.8 days after the operation. CONCLUSION: Seromuscular stripping and plication is a safe technique as preserving intestinal absorption surface without a risk of an intestinal leakage. This technique should be preferred for the treatment of proximal jejunal atresia since it can be easily performed and the patients started feedings earlier in the postoperative period.

Keywords