Perinatoloji konsey sonuçları: 6 yıllık verilerin değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2007-Cilt: 21- Sayı: 2
Number of pages: 68-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AMAÇ: Günümüzde perinatal tanıdaki gelişmeler, fetustaki tüm anomalilerin erken tanısını sağlar. Sorunlu gebeliklerin tartışılarak ortak karar verildiği hastanemiz perinatoloji konseyi sonuçları sunularak antenatal tanı ve perinatoloji konseyinin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: Temel olarak çocuk cerrahisi, kadın-doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, patoloji, genetik, nöroşirurji, radyoloji uzmanlarının düzenli toplanması ile oluşan Perinataloji Konseyi’mizin, Haziran 2000-Ağustos 2006 arasında tartıştığı 818 gebelik sonuçları değerlendirilmiştir. Konseye gerekirse diğer branş uzmanları davet edilmiş; ilaç kullanımı ve radyolojik işlem konusunda görüşler alınmıştır. Kararlar ailelere bildirilerek son karar verilmiştir. BULGULAR: Tartışılan gebeliklerden nöroşirurji ile ilgili 301 (% 37)’inden 174’ü (% 57), çocuk cerrahisi ve pediyatri ile ilgili 279 (% 34)’undan 48’i (% 17.2), genetik ile ilgili 62 (% 7.5)’sinden 31’i (% 50), çoğul anomalileri olan 53 (% 6.5)’ünden 22’si (% 41.5), ilaç kullanım öyküsü olan 46 (% 5.5)’sından 12’si (% 26) ve ortopedi, infeksiyon, radyodiagnostik işlem öyküsü bulunan 77 (% 9.5)’sinden 21’i (% 27.2) toplam 308’i ailenin de görüşü alınarak sonlandırılmıştır. Sonlandırılan gebelikler yaşamla bağdaşmayan çoğul anomaliler, genetik bozukluklar, anensefali, ağır nöral tüp defektleri, hidrops fetalis, anhidramnioz ile birlikte olan ağır üriner anomalilerdir. SONUÇ: Ilk zamanlarında diğer konsey üyelerince diyafragma hernisi, karın ön duvarı defektleri, spina bifida gibi anomalilerin sonlandırılmaya çalışılması konusunda tarafımızdan yapılan çalışmalar sonucunda bu hastaların sonlandırılmadan kliniğimize nakledilmesi başarılmıştır. Perinatoloji konseyleri, sorunlu gebeliklerin tartışılarak anomalinin yaşamla bağdaşması konusunda ortak karar verilmesi yönünden oldukça önemlidir. Ancak, konsey üyeleri de güncel gelişmeleri yakından izleyerek bir yaşam konusunda karar verirken veya aileye anomali konusunda karar vermesi için bilgi verirken yaşam ile ölüm arasındaki sınırları daima geniş tutmak zorundadırlar görüşündeyiz.

Keywords

Abstract

OBJECTIVE: Rapid developmental changes in perinatal diagnosis permits early detection of many anomalies. The results of our hospitals perinatalogy council is reported to review and demonstrate the results which reflect the paramount importance of a council in this topic. METHODS: The retrospective analysis of 818 problematic pregnancies discussed between June 2000 and August 2006 by our council consisting of mainly Pediatric Surgery (PS), Obstetrics and Gynecology (OG), Pediatrics (Pe), Pathology (Pa), Genetics (G) and Neurosurgery (NS) cases is reported. Other consultants are also invited in need for cases of medication usage or radiological interventions. Parents are informed about the decisions. RESULTS: Among the pregnancies discussed; 174 of 301 NS (57 %), 48 of 279 PS and Pe (17.2 %), 31 of 62 G (50 %), 22 of 53 multiple anomalies (41.5 %), 12 of 46 medication (26 %) and 21 of 77 (27.2 %) orthopedics, infections and radiological intervention history are terminated with the consent of parents. Terminated pregnancies were multiple anomalies which are not compatible with life, genetic malformations, anencephaly, severe neural tube defects, hydrops fetalis and severe urinary abnormalities with anhydramniosis. CONCLUSION: Our efforts as the pediatric surgery clinic resulted in diminished amounts of terminated pregnancies of diaphragmatic defects, abdominal wall defects and spina bifida as opposed to the early times of the council. Perinatalogy councils are important in making decisions about the problematic pregnancies, deciding about the future of both the mother and the fetus. Council members should have updated information on recent advances in perinato-logy.

Keywords