Snodgrass yöntemi ile onarılan distal ve proksimal hipospadiaslı olgularda komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2006-Cilt: 20- Sayı: 3
Number of pages: 183-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Snodgrass yöntemi ile onarım yapılan proksimal ve distal tip hipospadiaslı olgulardaki komplikasyon oranlarının karşılaştırılması. YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaş ortalaması 3,7 (9 ay-10 yaş) olan 70 hasta - distal hipospadias (n: 46) ve proksimal hipospadias (n: 24) -Snodgrass yöntemi ile ameliyat edildi. Hastaların ortalama takip süreleri 18 aydı (4-36 ay). BULGULAR: Bütün ameliyatlar günübirlik olarak yapıldı. Distal tip hipospadiaslarda yeniden cerrahi gerektiren fistül sayısı 3 (% 6.5), proksimal tip hipospadiaslarda da 3 (% 12.5) idi. Distal tiplerde iyi kozmetik görünümü olan hasta sayısı 44 (% 95.6), proksimal tiplerde ise 22 (% 91.6) idi. ‹şlevsel sonuçlar, idrar projeksiyonuna göre, distal tiplerde 43 (% 93.5) hastada, proksimal tiplerde 22 hastada (% 91.6) iyi idi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar Snodgrass yöntemi ile onarım yapılan proksimal tip hipospadiaslarda komplikasyon oranı distal tiplerdekine göre daha yüksek olsa da basit ve tek aşamalı olan bu yöntemin proksimal ve distal tip hipospadiaslarda uygulanabildiği ve hem kozmetik hem de işlevsel sonuçlarının çok iyi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Comparison of the complication rate in proximal and distal type hypospadias repaired with the Snodgrass tubularized incised plate (TIP) urethroplasty in distal and proximal hypospadias repair. METHODS: Seventy patients with a mean age of 3,7 (range: 9 months to 10 years) years having distal hypospadias (n: 46) and proximal hypospadias (n: 24), who underwent TIP urethroplasty, were included in this study. Patients were followed up for a mean of 18 months (range: 4-36). RESULTS: All patients underwent as a day case surgery. Overall complication rate, requiring specific intervention, was small. Fistula, leaking in slow drops, developed in 3 (6.5 %) patients with distal type hypospadias. Three fistulas (12.5 %) requiring specific intervention developed in proximal hypospadias. Good cosmetic results were obtained in 44 out of 46 patients (95.6 %) in distal type hypospadias and 22 out of 24 patients (91.6 %) in proximal type hypospadias. Functional results, as judged by the urinary stream, was good in 43 out of 46 (93.5 %) in distal type hypospadias and 22 out of 24 patients (91.6 %) in proximal type hypospadias. DISCUSSION AND CONCLUSION: Even if the complication rate with TIP urethroplasty is higher in proximal type hypospadias than in distal type, Snodgrass TIP urethroplasty is a simple, single stage procedure with excellent cosmetic and functional results and is asuitable technique for proximal and distal type hypospadias.

Keywords