Detrusor sfinkter dissinerjisine bağlı rezidü idrarı olan çocuklarda alfa-adrenerjik bloker Doksazosin'in etkinliği

Author:

Year-Number: 2006-Cilt: 20- Sayı: 3
Number of pages: 179-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Alfa blokerler çocuklarda birçok nöropatik işeme bozukluğunda etkin olduğu bilinen ilaçlardır. Bu çalışmada detrusor sfinkter dissinerjisine (DSD) bağlı rezidü idrarı olan çocuklarda alfa-adrenerjik bloker Doksazosin' in etkinliği araştırılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Ürodinamik bulgular ışığında DSD ve rezidü idrar varlığı saptanan, yaşları 5-13 yıl arasındaki 22 olguda 0.5-2.0 mgr/gün arasında değişen dozlarda doksazosin en az 6 ay süreyle kullanılmıştır. BULGULAR: DSD ve rezidü idrar varlığının nedenleri meningomyelosel, sakral agenezi, anal atrezi ve non nörojenik nörojenik mesane idi. Hastalara tedavi öncesi ve 6 ay sonrasında ürodinamik inceleme ve rezidü idrar miktarı tayini yapılmıştır. Hastaların inkontinans düzeylerinde 11 olguda tam, 4 olguda kısmi iyileşme olmuştur. Maksimum akım hızında artma 13 olguda, kaçırma basıncında düşme 15 olguda görülmüştür. İşeme sonrası rezidü idrar miktarında azalma 13 olguda görülmüştür. İki hastada görülen hafif dereceli hipotansiyon dışında ciddi yan etki gözlenmemiştir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Detrusor sfinkter dissinerjisine bağlı rezidü idrarı olan çocuklarda alfa-adrenerjik bloker Doksazosin etkin ve yan etkisi az olan bir seçenektir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Alpha blockers have been shown to be effective in treating various types of neuropathic voiding dysfunctions in children. In this study we investigated the effectiveness of treatment with alpha adrenergic blockade in children with residuel urine due to detrusor sphincter dyssynergia. METHODS: The alpha blocker doxazosin (0.5 to 2.0 mg daily) was administered to 22 children (5 to 13 years). Children were treated with alpha-adrenergic blocker Doxazosin for at least 6 months. Children had various etiologies, including myelomeningocele, sacral agenesis, anal atresia and nonneurogenic neurogenic bladder. Urodynamics and postvoid residual volumes were checked before and 6 months after doxazosin treatment. RESULTS: Complete and partial improvement of incontinence was noted in 11 and 4 patients, respectively. Improvement of maximal flow rate and decrease in leak point pressures were noted in 13 and 15 patients respectively. Reduction in the postvoid residuel urine was noted in 13 patients. No significant adverse effect was seen during treatment other than mild decreases of systolic and diastolic blood pressure which was seen in two patients. DISCUSSION AND CONCLUSION: Alpha blocker doxazosin is effective in the treatment of children with residuel urine due to detrusor sphincter dyssynergia.

Keywords