CHARGE birlikteliği: Olgu sunumu

Author:

Year-Number: 2005-Cilt: 19- Sayı: 2
Number of pages: 94-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

CHARGE birlikteliği, birbiri ile ilişkili doğumsal anomaliler kombinasyonudur ve bu anomalilerin baş harflerinden oluşmaktadır. 5 yaşında erkek olgu kliniğimize hipospadias nedeniyle başvurmuştur. Olgunun yapılan fizik muayenesinde ağırlık 10-25 persantil, boy 10-25 persantildir. Olguda sol kulakta protrüzyon; koronal hipospadias ve ventral kordi; her iki gözde iris kolobomu, koroid kolobomu, lens kolobomu ve mikroftalmi bulunmaktadır. Gelişim ince devinsel alanda 3,5 yaş; dil ve kaba devinsel alanda 4 yaş olarak saptanmıştır. Olguya Snodgrass yöntemi ile hipospadias onarımı ve kordi düzeltilmesi yapıldı. Olguda CHARGE birlikteliği tanısı yedi ana bileşenin en az dördünün varlığı ile konulmuştur. Çocukluk çağı anomalileri ve çocuk cerrahisi hastalıkları içinde ender görülen bir anomali olması nedeniyle olgu sunulmuştur.

Keywords

Abstract

CHARGE association is a combination of a number of related birth defects and acronyme of the first letter of each defect. A 5-year-old male admitted to our hospital with complaint of passing urine through a stenotic hypospadic meatus. Physical examination showed that his weight was 10-20th percentiles and his height was 10-20th percentiles. He had a left sided bad ear. Ophthalmologic examination revealed microphthalmia, iris coloboma, choroid coloboma and lens coloboma of both eyes. External genital examination revealed a coronal hypospadias and a ventral chordee. His mental development was found 3.5 years in social, 4 years in motor skills. An urethroplasty was performed by the Snodgrass technique. Four of the 7 components of the CHARGE association were present in present case.

Keywords