Tek yumurta ikizlerinde appendisit

Author:

Year-Number: 2005-Cilt: 19- Sayı: 1
Number of pages: 44-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akut appendisit, çocuklarda cerrahi girişim gerektiren en yaygın abdominal sorundur. Tüm teknolojik ilerlemelere rağmen, halen tanıdaki güçlükler ve buna bağlı tedavideki gecikmeler nedeniyle önemli bir morbiditeye sahiptir. Fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemeler yanında öyküde soygeçmişe ait bilgiler tanıda yardımcı olabilir. Akut karınla bulguları ile başvurdurulan bir olguda aile öyküsü verilmesi tanıda destekleyici bilgiler sağlar. ‹kiz eşlerinde “simultane” (aynı gün içinde) olgular dahi bildirilmiştir. Bu bilgilere rağmen aile öyküsünden sorumlu genetik faktör veya faktörler halen ortaya konamamıştır. Ayrıca, ailenin beslenme alışkanlıkları gibi besinsel ve çevresel etkenlerin de rolü tartışmalıdır. Kliniğimizde tek yumurta ikizi kardeşler 1 ay arayla appendisit nedeniyle ameliyat edilmiştir. Bu iki olgunun kliniği eşliğinde appendisitte genetik ve çevresel etkenlerin rolü sorgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Acute appendicitis is the most common abdominal emergency requiring surgical intervention in children. In spite of all technological improvements, it has considerable morbidity because of difficulties in diagnosis and subsequent delays in treatment. In addition to physical, laboratory and radiological examinations, history and data related to heredity can be helpful to us. In a patient with acute abdomen, giving family history can provide supportive information to diagnosis. Even simultaneous cases have been reported in twins (at the same day). In spite of this information, genetical factors which are responsible from family history have not been revealed yet. Also, role of nutritive and environmental factors such as nutrition habits of familes are controversial. Monozygotic twins with acute appendicitis were operated in one month interval. Clinical charasterics of these two patients, genetical and environmental influences on appendicitis were investigated.

Keywords