Çocukta internal juguler kateterin neden olduğu hemotoraks

Author:

Year-Number: 2005-Cilt: 19- Sayı: 1
Number of pages: 40-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kritik ve kronik olguların izleminde perkütan santral venöz kateterizasyon rutin olarak kullanılmaktadır. Santral ven kateteri takılan olguların % 11'inde, pnömotoraks, hemotoraks veya kardiyak tamponat gibi major komplikasyonlar 0 ile 60. gün arasında meydana gelebilir. Olgumuz, multiple travma nedeniyle ameliyata alınan 6 yaşında kız çocuktu. Ekstübasyon sonrası periferik satürasyon değerlerinin düşmesi üzerine internal kateterin yanlış yerleşimi düşünüldü ve operasyon odasında çekilen akciğer grafisinde sağ hemotoraks ve plevral efüzyon tespit edildi. Olgumuzda bu komplikasyonun erken tanısı mortaliteyi engelledi fakat göğüs tüpü takılmasını ve 4 gün süresince yoğun bakımda izlenmesini gerektirdi. Sonuç olarak, santral kateter uygulanan çocuklarda, intraoperatif dönemde hemotoraks gibi fatal komplikasyonların olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Keywords

Abstract

Percutaneus central venous catheterization is routinely used in evaluation of critical and chronic cases. Major complications such as pneumothorax, hemothorax, cardiac tamponade during and after surgery between 0 to 60 days occur in 11 % of cases. In our case; 6 year old female patient with multiple trauma was operated. Malposition of the internal juguler vein catheter was suspected due to decrease in saturations after extubation and confirmed by means of chest x-ray postoperatively. Consequetly right hemothorax and pleural effusion were detected. Early recognication of the pathology in the operation room, prevented the mortality but this complication resulted in admission to ICU. As a conclusion; it should be kept in mind that, some fatal complications like hemothorax may occur in central catheter inserted in children.

Keywords