Yenidoğanda sünnet yapılmalı mı?

Author:

Year-Number: 2004-Cilt: 18- Sayı: 1
Number of pages: 42-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Son 10 yılda yenidoğan döneminde sünnet uygulaması ile ilgili kişisel deneyimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Aynı cerrah tarafından yenidoğan döneminde sünnet edilmiş 137 olgu, işlemden ortalama 47 ay sonra, geriye dönük olarak değerlendirildi. Protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı ve bilirubin değeri normal bulunan olgularda işlemden 1,5-2 saat önce beslenme sonlandırıldı ve 45 dakika öncesinde penis üzerine EMLA (lidokain ve prilokain) krem uygulandı. 1 ml bupivakain + 1 ml serum fizyolojik ile dorsal penil bloğun ardından açık cerrahi yöntemle sünnet yapıldı. İşlem sonrası herhangi bir pansuman kullanılmadı. Bebeğin bezinin iç ön yüzüne vazelin krem sürülerek kapatılması ve 2 gün sonra banyo yapılması önerildi. İlk banyo sonrasında 10 gün süre ile antibakteriyel etkili bir göz kremi mea kalibrasyonu için kullanıldı. BULGULAR: Olguların doğum ağırlığı 2850-4500 gr arasında değişmekteydi. İşlem sırasında ortalama yaş 2.4 gün (2-22) saptandı. Sünnet kararı 6 yenidoğanda tıbbi endikasyonlara (1 olgu fimozis, 1 olgu posterior uretral valv, 4 olgu doğumsal hidronefroz) dayanılarak verildi. 131 olguda ise sosyal nedenlerle sünnet uygulandı. İşlem sırasında, 4 hastada analjezi yetersizliğine bağlı ağrı duyulması dışında, komplikasyon olmadı. 7 hastada glans mukozasının soyulmasına bağlı gelişen yara sorunu, serum fizyolojikli pansumanlarla çözüldü. Hiçbir hastada mea darlığı gelişmedi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğan sünneti son yıllarda toplumumuzda da sıklıkla yer almaya başlamıştır. Çocuk cerrahisi ilkelerine uyulduğu ve bakım ile ilgili doğrular uygulandığı zaman işlem ile ilgili sorunlar önlenebilir. Psikolojik etkileşimin olmaması bu uygulamanın diğer önemli bir avantajını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: To evaluate the neonatal circumcision experience of a single surgeon in the last 10 year period METHODS: 137 neonate, who had been circumcised by the same surgeon in the last 10 years, were retrospectively evaluated, with an average of 47 months after the procedure. PT, aPTT and bilirubin levels were indicated to be in normal ranges. Oral feeding was stopped and EMLA cream was applied to penis 1.5-2 hours and 45 minutes prior to surgery, respectively. Open surgical technique without any instrument was applied in all cases after dorsal penile nerve block with 1 ml bupivakain + 1 ml saline. No dressing was used after circumcision. Vaseline cream was applied inside of the diaper and baby had his first bath 2 days after the procedure. After the first bathing, an opthalmic ointment for lubrication was applied to meatus for 10 days period. RESULTS: Average age at the time of the procedure was 2.4 days (2-22 days) and birth weight ranged between 2850-4500 grams. Circumcision was indicated because of medical causes in 6 neonate (1 phymosis, 1 posterior urethral valve, 4 congenital hydronephrosis), remaining 131 were circumcised due to parental request. No complication developed during the procedure except pain suffering in 4 cases because of insufficient analgesia. The erosion in mucosa of the glans penis in 7 children healed with application of saline dressings. Meatal stenosis did not develop in any of the children. DISCUSSION AND CONCLUSION: The neonatal circumcision, in recent years, has been commonly performed in our country too. The problems attributed to the procedure can be prevented when the principles of the Pediatric Surgery and recommendations for follow-up are strictly applied. Not having a psychological interaction is another advantage of the procedure.

Keywords