Testisin inifli, anormal testis yerleşimleri, fıtık ve hidrosel mekanizmalarını açıklamada yeni bir görüş

Author:

Year-Number: 2002-Cilt: 16- Sayı: 2
Number of pages: 54-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birçok teorinin varlığına rağmen testisin inme şekli tartışmalıdır. Benzer şekilde prosessus vaginalisin seyri de bilinmemektedir. Günümüze kadar ileri sürülmüş teorilerden hiçbiri inişte rolü olduğu tanımlanan tüm faktörleri kapsamamaktadır. Daha da ileri olarak, inmemiş testise eşlik eden fertilitede azalma ve malignansi riskinde artmayı da açıklayamamaktadır. Yazara göre gubernakulumdan düz ve çizgili kaslar gelişmektedir. Prosessus vaginalis basit bir periton uzantısı değil, kas içeren özel bir yapıdır. Testis, prosessus vaginalis içinden bu kaslarca üretilen propulsif hareketlerle indirilmektedir. Testisin inişinden sonra prosessus vaginalisin kapanabilmesi için düz kası programlı hücre ölümüyle kaybolması gereklidir. Programlı hücre ölümünün başlayabilmesi için sempatik tonus azalmalı fakat parasempatik tonus artmalıdır. Sempatik tonusda azalma androgen reseptörlerinin düzenlemesine bağlı olarak afferent nörotransmitterlerin artışı ile gerçekleştirilmektedir. Parasempatik tonus arttığında, G-proteinlerine bağlı sinyal iletimiyle sarko-endoplasmik retikulumdan inositol 1,4,5-trisfosfat reseptörleriyle kalsiyum boşalmaktadır. Sitozolik kalsiyumun artışı ve/veya depoların boşalması programlı hücre ölümünü başlatan olaydır. Sempatik tonusda geçici azalma eğer olmazsa düz kasın programlı hücre ölümü engellenmekte ve inguinal herni ile sonuçlanmaktadır. Eğer bu geçici azalma apoptozu indükleyen proteinlerin arması için gerekli olan sürece devam etmezse hidrosele, fakat kalıcı olursa inmemiş testise neden olmaktadır. G-proteinlerine bağlı sinyal iletimindeki bu değişiklikler inmemiş testise eşlik eden sorunları da açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

Despite of many theories, the mechanism of testicular descent remains controversial. Similarly, the fate of processus vaginalis is unknown. None of the theories proposed to date covers all of the factors that have been defined to take part in the process. Furthermore none also satisfactorily explains the reason for associated pathologies such as decrease in fertility and increase in risk of malignancy. According to the author, gubernaculum gives rise to smooth and striated muscles. Processus vaginalis is not simply a peritoneal protrusion, but a special structure with muscle content. The testis descends through the processus vaginalis via the propulsive force generated by those muscles. Smooth muscle should undergo programmed cell death following descent for the obliteration of processus vaginalis. The initiation of programmed cell death requires the dominance of parasympathetic tonus by a decrease in sympathetic tonus. This decrease is achieved by androgen receptor dependent increase in afferent neurotransmitters. Dominance of parasympathetic tonus, via G-protein linked signal transduction, releases calcium through inositol 1,4,5-trisphosphate receptors from sarco-endoplasmic reticulum. Increase in cytosolic calcium and/or depletion of stores are the prerequisite for the initiation of programmed cell death. The absence of transient decrease in sympathetic tonus hinders the programmed cell death of smooth muscle and results in inguinal hernia. A transient decrease, which does not persist for a period required to increase the inducer proteins of apoptosis results in hydrocele. Premature or permanent decrease in sympathetic tonus, inhibits the descent or ascends the testis. Alterations in Gprotein linked signal transduction also links the association of other pathologies.

Keywords