Çocuklarda kronik invajinasyon: Dört olgu sunumu

Author:

Year-Number: 2001-Cilt: 15- Sayı: 3
Number of pages: 130-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnvajinasyon çocuklarda barsak tıkanıklığının sık nedenlerinden biridir. Akut invajinasyonda, hastaların çoğunda klasik semptom ve bulguların varlığıyla doğru tanı konur. Kronik invaginasyon da ise atipik klinik prezentasyon ve kronik semptomlar nedeniyle tanıda gecikme olabilir. Bu makalede dört kronik invaginasyon olgusu sunulmuştur. Hastaların hiç birinde başlatıcı nokta bulunamazken, tümünde mobil kolon saptanmıştır. Kronik invajinasyon olgularında tipik olmayan klinik ortaya çıkış ve tanısal gecikme vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

Intussusception is a frequent cause of bowel obstruction in infants and toddlers. Correct diagnosis in majority of the patient with acute intussusception is made by typical presentation and symptoms. However, atypical presentation and chronic symptoms may cause delay in diagnosis of chronic intussusception. Four cases of chronic intussusception are reported. There was no leading point in patients and they had mobile colon or poor fixation of colon. Atypical presentation and diagnostic delay in chronic intussusception are arqued.

Keywords