0.05). ADKG'nın akut apandisit tanısındaki negatif kestirim değeri % 17, pozitif kestirim değeri % 88 olarak hesaplandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, ADKG'nın, akut apandisit düşünülen olgularda, negatif laparotomi oranını azaltamayacağı öne sürülmektedir." /> 0.05). ADKG'nın akut apandisit tanısındaki negatif kestirim değeri % 17, pozitif kestirim değeri % 88 olarak hesaplandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, ADKG'nın, akut apandisit düşünülen olgularda, negatif laparotomi oranını azaltamayacağı öne sürülmektedir."/>

Akut apandisitte konvansiyonel radyografik bulgular

Author:

Year-Number: 2001-Cilt: 15- Sayı: 1
Number of pages: 15-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Ayakta direkt karın grafisi (ADKG), akut apandisitin tanısında halen en çok kullanılan tetkiklerin başında gelmektedir. Bu çalışmada akut apandisitin tanısındaki rolünün değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde son iki yıl içerisinde akut apandisit ön tanısı ile ameliyat edilen 93 olgu (38 kız, 55 erkek) geriye dönük olarak incelendi. BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 9.5 yıl (13 ay-15 yıl) idi. 12 normal apandiks, 81 akut apandisitli olgunun tanıları, ADKG'lerini inceleyen, radyoloji uzmanından saklı tutuldu. Akut apandisite yönelik 13 adet radyografik bulgu kullanıldı. Patolojik tanılar radyografik bulgular ile karşılaştırıldı. Elde edilen veriler, "Fisher's exact test" ile karşılaştırıldı. ADKG'nin tanıda pozitif ve negatif kestirim değerleri belirlendi. En az bir veya daha fazla sayıda radyografik bulgu olguların % 75'inde (% 81) saptandı. Bunların 66'sı akut apandisitli, 9 tanesi de apandisiti olmayan olgulardı. En sık tespit edilen 2 bulgu sol konveksite gösteren lomber skolyoz (49 olgu, % 52) ve ince barsak düzeyinde hava-sıvı seviyeleri (36 olgu, % 38) idi. Onsekiz olguda herhangi bir radyografik bulguya rastlanılmadı. Perfore apandisitli olguların tümünde en az bir radyografik bulgu saptandı. Akut apandisiti olmayan 9 olguda radyografik bulgu varken, akut apandisiti olan 15 olguda radyografik bulgu olmaması dikkat çekiciydi. Akut apandisiti olan ve olmayan olguların radyografik bulgu yüzeyleri arasındaki fark anlamsızdı (p>0.05). ADKG'nın akut apandisit tanısındaki negatif kestirim değeri % 17, pozitif kestirim değeri % 88 olarak hesaplandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, ADKG'nın, akut apandisit düşünülen olgularda, negatif laparotomi oranını azaltamayacağı öne sürülmektedir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Upright plain abdominograph (UPAG) still remains as one of the most freguently used roentgenographic modalities in the diagnosis of acute appendicitis. In this study, we aimed to evaluate the role of UPAG in the diagnosis of acute appendicitis. METHODS: The clinicopathological diagnoses and plain abdominal X-rays of 93 children (55 boys, 38 girls) operated with diagnosis of acute appendicitis were evaluated retrospectively. An experienced radiologist was blinded to the postoperative diagnoses. Thirteen roentgneographic criteria related with appendicitis were noted and compared with histopathological diagnoses. Data was analysed by Fisher's exact test and positive and negative predictive values of UPAG in the diagnosis of acute appendicitis were determined. RESULTS: Mean age was of 9.5 years (13 months-15 years). 81 patients had acute appendicitis and 12 had a normal appendix. At least one or more roentgenographic criteria were detected in 75 (81 %) cases. 66 of the cases had appendicitis and 9 had a normal appendix. The most frequent findings were lumbar scoliosis with left-sided convexity (49 pts. 52 %) and air-fluid levels in the small intestines (36 pts. 38 %). In 18 cases no diagnostic criteria was detected. In all of the perforated cases, at least one of the determined criteria was seen. It was interesting that while radiological sign (s) was noted in 9 pts. without appendicitis, no sign was seen in 15 cases with appendicitis. The difference in the percentage of roentgenographic signs found in cases with and without appendicitis was not significant (p>0.05). The negative predictive value of UPAG in the diagnosis of acute appendicitis was 17 % and positive predictive value was 88 %. DISCUSSION AND CONCLUSION: It is concluded that UPAG daes not decrease the rate of negative laparotomies in children having a preoperative diagnosis of acute appendicitis.

Keywords