Birçok konjenital anomalinin eşlik ettiği doğumsal bronkobiliyer fistül olgu sunumu.

Author:

Number of pages:
Year-Number: 0-0

Abstract

Konjenital bronkobiliyer fistül (KBBF), safra yolları ile trakeobronşiyal ağaç arasında fistülöz bir açıklığın olduğu nadir bir anomalidir. Birçok konjenital anomali izole olarak KBBF'e eşlik edebilir. Bunların arasında en yaygın olanı safra yolları patolojileridir. Literatürde KBBF'nin özofagus atrezisi ve sağ diafragma hernisine eşlik ettiği daha önce bildirilmiştir. Ancak bir çok konjenital anomalinin birlikte görüldüğü KBBF olgusu, bilgimiz dahilinde, daha önce bildirilmemiştir. Bu yazıda, sağ diafragma hernisi ameliyatı sırasında insidental olarak teşhis edilen ve çok sayıda diğer konjenital anomalilerin eşlik ettiği ilk yenidoğan KBBF olgusunu sunmaktayız. Ayrıca, hem olgumuzdan, hem de literatürden öğrendiklerimize dayanarak KBBF ile ilgili gözlemlerimizi ve güncellemelerimizi paylaşmaktayız.

Keywords

Abstract

Congenital bronchobiliary fistula (CBBF) is a rare anomaly in which a fistulous opening exists between the biliary tract and the tracheobronchial tree. CBBF may be accompanied by another congenital anomaly, with biliary system anomalies being the most common. CBBF was also reported to be associated with esophageal atresia in one case and right diaphragmatic hernia in another case. No CBBF case accompanied by multiple congenital anomalies has been reported previously. In this article, we firstly present to the best of our knowledge the first published case of a neonatal CBBF, incidentally diagnosed intraoperatively, accompanied by multiple congenital anomalies, including congenital diaphragmatic hernia. Secondly, we present our conclusions and updates about CBBF based on what we learn from both our case and the literature.

Keywords