Araştırmalarda kaynak kullanımı, ölçme ve değerlendirme, akademik yükseltme ve atanma ölçütleri

Author:

Number of pages:
Year-Number: 0-0

Abstract

Bilimsel araştırmaların planlanması ve sonuçlarının yorumlanması sırasında bilimsel doğrular ve genel bilgilere ulaşılması önemlidir. Bu amaçla çalışma planlama aşamasında yeterli ve doğru kaynağa ulaşılması gerekir. Bir konu ile ilgili çok az sayıda kaynağın olması kadar çok fazla sayıda kaynağın olması da araştırma planlamayı güç kılabilir. Bu nedenle araştırmalarda kullanılan kaynakların yeterli ve uygun olması etkin bir kaynak tarama ile sağlanır. Kaynak taraması o zamana kadar yapılmış kitap, dergi, araştırma raporu ve tezlerin taranmasını içerir. Bu derlemede bilimsel bilgiye erişim, kaynak tarama, ölçme, değerlendirme ve ülkemizdeki akademik atanma ve yükselme ölçütlerinin sunulması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

It is important to have accurate scientific and general information before planning and evaluating the results of a scientific research. Planning a scientific research requires adequate and accurate reference assessment. Reference searching can be difficult if three is huge amount of reference related with topic and/or lack of enough amount of article. Thus, an adequate references search should be performed before planning a scientific research. Reference search includes searching published books, journals, research reports and thesis. This review aimed to discuss the use of reference search, assessment and evaluation and criteria for academic assignment and upgrade.

Keywords