Metakromatik Lökodistrofi ve karaciğer tümörü ilişkisi: İki kardeşin olgu sunumu

Author:

Number of pages:
Year-Number: 0-0

Abstract

Yazarlar metakromatik lökodistrofi ile beraber nadir karaciğer tümörü olan iki kardeşi sunmaktadırlar. Hepatektomi sonrası tümör mikroskopik incelemesinde metakromatik cisimciklerin saptanması durumunda, hastaların nörolojik durumları metakromatik lökodistrofi bulgu ve semptomları açısından yakın takip edilmelidir.

Keywords

Abstract

The authors present two siblings with rare hepatic tumors in association with metachromatic leukodystrophy. The presence of metachromatic bodies in the tumor’s microscopic examination after hepatectomy dictates the close follow-up of neurologic status of these kinds of patients regarding the signs and symptoms of metachromatic leukodystrophy.

Keywords