Yenidoğanlarda Politetrafloroetilen Greft ile Karın Duvarı Kapatılması Sonrası Greft Enfeksiyonları

Author:

Number of pages: 143-147
Year-Number: 2021-Cilt: 35- Sayı:3

Abstract

Amaç: Yenidoğanlarda politetrafloroetilen (PTFE) greftlerle karın duvarı kapatılması sonrası greft enfeksiyonlarının (GI) klinik özelliklerini ve tedavisini değerlendirmek için retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Yöntem: Greft onarımı yapılan yenidoğanlar yaş, cinsiyet, doğum ağırlığı, gebelik haftası ve greft enfeksiyonu gelişimi açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 13 yenidoğandan beşinde (%38,5) GI klinik bulguları gelişti. Greft onarımı yapılan hastalar 10’u konjenital diyafragma hernisi (%76,9), biri omfalosel (%7,6) ve ikisi gastroşizis (%15,3) idi. Tüm olguların ortalama gebelik yaşı ve doğum ağırlıkları 37.4 hafta, 2985 g (1750-3850 g) ve GI enfeksiyonu olan yenidoğanların ortalama gebelik yaşı ve doğum ağırlıkları 38 hafta, 2920 g (1750-3600 g) idi. Yara kültürlerinde en sık Staphylococcus aureus (n = 4) izole edildi. Bir yenidoğanda sepsis kliniği ve pozitif kan kültürü olması nedenli greft çıkarıldı. Sonuç: Yenidoğanlarda PTFE ile yapılan karın ön duvarı onarımlarının yaklaşık 1/3’ünde GI meydana gelebilir.

Keywords

Abstract

Objective: A retrospective study is performed to evaluate the clinical features and treatment of graft infections (GI) after abdominal wall closure with polytetrafleuroethylene (PTFE) grafts in neonates. Methods: Neonates with graft repair were evaluated for age, sex, birth weight, gestational week and development of GI retrospectively. Results: Among 13 neonates, five (38.5%) of them developed clinical findings of GI. The indications of graft repair were congenital diaphragmatic hernia (n=10, 76.9%), omphalocele (n=1, 7.6%) and gastroschisis (n=2, 15.3%). The mean gestational age and birth weights of all cases were 37.4 weeks, 2985 g (1750-3850 g) and 38 weeks, 2920 g (1750-3600 g) in neonates with GI. Staphylococcus aureus (n=4) was the most common isolated microorganism in wound cultures. The graft was removed in one of the neonates with positive blood steam cultures and clinical findings of sepsis. Conclusion: GI may occur in approximately one third of the abdominal wall repairs with PTFE in neonates.

Keywords