Multiple mıknatıs yutulmasına bağlı intestinal perforasyonlu olgu: Minimal invaziv yaklaşım mümkündür.

Author:

Year-Number: 2022-36, No 1
Number of pages: 62-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı cisimlerin yutulması, çocuklarda yaygın bir sorundur, çoğu gastrointestinal sistemi kendiliğinden terk eder. Tek bir mıknatıs diğer yabancı cisimler gibidir ancak birden fazla veya metalik cisimlerle birlikte yutulduğunda acil bir durumdur. Mıknatıslar güçlü çekim kuvveti ile birbirlerini çekerek, intestinal ansları sürükleyebilir ve birbirlerine bağlanabilirler, bunun sonucunda bağırsak duvarında ülserasyon, nekroz, fistül gelişimi, perforasyon, bağırsak tıkanıklığı ve volvulus gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilirler. Bu bildiride, çok sayıda mıknatıs yutulmasına bağlı akut karın semptomları gelişen bir olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Keywords

Abstract

Ingestion of foreign bodies is a common problem in children, most of which pass spontaneously through the gastrointestinal tract. A single magnet is like other foreign bodies, but it is an emergency situation when ingested more than one or with metallic objects together. They can bind by dragging the loops due to the strong attraction force, eventually leading to serious complications such as ulceration, necrosis, fistula formation, perforation, intestinal obstruction, and volvulus in the intestinal wall. In this report, we aim to present a case with acute abdominal symptoms caused by many magnets ingestion in the review of the literature.

Keywords