Nadir bir çekal tıkanma nedeni: Enterik duplikasyon kisti.

Author:

Year-Number: 2022-36, No 1
Number of pages: 70-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Her yaşta görülmekle birlikte enterik duplikasyon kistleri yaşamın ilk iki yılının %80'inde özellikle ilk üç ayda görülür. Enterik duplikasyonların %33 ila %53'ü ileumda teşhis edilir. Bu yazıda çekal obstrüksiyon ile başvuran ve enterik duplikasyon tanısı alan iki olgu nedeniyle literatürdeki durumu tartışmayı amaçladık. Olgular: İlk olgu; 2 yaşında erkek, kusma şikayeti başvuran olguya çekilen direkt batın grafisinde sol üst kadranda gaz yoğunluğu izlendi. Karın ultrasonografisinde subhepatik bölgede 3 cm çapında septa içeren (muhtemelen torsiyon) kistik yapı tespit edildi. Karın eksplorasyonunda ileal segmentlerin şişkin olduğu ve çekumun sert bir kitle ile tıkalı olduğu görüldü. İkinci olgu: 14 aylık kız hasta, kusma ve huzursuzluk şikayeti ile çekilen direkt batın grafisinde sol üst kadranda gaz yoğunlğu ve karın ultrasonografisinde sağ alt kadranda kistik kitle saptandı. Tartışma: Her iki vaka da ileoçekal geçidi kapatan enterik duplikasyon kistleri nedeniyle ameliyat edildi. Hayati tehditlere de neden olan enterik duplikasyon kistleri nadirdir. Gebeliklerin doğru takibi, enterik duplikasyon kistlerinin erkenden doğum öncesi tespitini sağlayacak ve olası komplikasyonları önleyecektir.

Keywords

Abstract

Objectives: Although it is seen at any age, enteric duplication cysts are seen in 80% of the first two years of life, especially in the first three months. 33% to 53% of enteric duplications are diagnosed in the ileum. In this paper, we aimed to discuss the situation in the literature due to two cases presenting with cecal obstruction and diagnosed with enteric duplication. Cases: In the first case, a 2-year-old male patient with the complaint of vomiting was stuck in the left upper quadrant on direct abdominal radiography. On abdominal ultrasonography, a cystic structure with a diameter of 3 cm and containing septa (possibly torsion) was detected in the subhepatic area. In abdominal exploration, it was observed that the ileal segments were distended, and the cecum was obstructed with a firm mass. In the second case, a 14-month-old female patient with the complaint of vomiting and restlessness was stuck in the left upper quadrant on direct abdominal radiography and abdominal ultrasonography revealed a cystic mass in the right lower quadrant. Conclusion: Both cases were operated on for enteric duplication cysts that ultimately closed the ileocecal passage. Enteric duplication cysts, which also cause life threats, are rare. Proper follow-up of pregnancies will ensure early prenatal detection of enteric duplication cysts and prevent possible complications.

Keywords