Prenatal Tanılı Servikal Kitleye Ekstrauterin İntrapartum Tedavi (EXIT) Yöntemiyle Yaklaşım

Author:

Year-Number: 2022-36, No 2
Number of pages: 45-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Prenatal dönemde trakeaya bası yapan servikal kitle saptanan ve doğumda EXIT uygulanan bir olguyu sunmayı amaçladık. Prenatal takipte polihidramnios ve servikal kitle tespit edildi. Otuz yedinci gebelik haftasında EXIT ile doğum yapılmasına karar verildi. Ameliyat sırasında tüm ekibin steril olarak hazırlandı, anneye genel anestezi uygulandı ve bebeğin üst gövdesi sezaryen ile doğurtuldu. Bebek kordonu klemplemeden uteroplasental ve plasento-fetal dolaşım korunarak plasental seviyede orofaringeal olarak entübe edildi. Entübasyon sonrası kordonu klemplenen ve stabil olan hasta yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Postnatal 2. günde servikal BT'de 65x65x55 mm solid kitle lezyonu saptandı. Postnatal 3. günde kitle total olarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme immatür teratomdu. Olgu postoperatif 3. yılda sorunsuz olarak takip edilmektedir. Prenatal dönemde saptanan ciddi hava yolu obstrüksiyonuna neden olan servikal kitlelerde EXIT işlemi güvenli hava yolu sağlanana kadar plasentofetal dolaşıma izin verdiği için etkili bir tedavi seçeneğidir. Bu ileri perinatal resüsitasyon tekniği için multidisipliner yaklaşım ve planlama gereklidir.

Keywords

Abstract

We aimed to present a case in which a cervical mass compressing the trachea was detected during prenatal period and EXIT was applied at birth. In the prenatal follow-up, polyhydramnios and cervical mass were detected. At the thirty-seventh gestational week, it was decided to perform the delivery with the EXIT intervention. In the case in which the entire team was ready to be sterile intraoperatively, the baby was delivered by cesarean section by applying general anesthesia to the mother. The baby was intubated oropharyngeally at the placental level without clamping the cord, preserving uteroplacental and placento-fetal circulation. The patient whose cord was clamped and stable after intubation was taken to the neonatal intensive care unit. On the postnatal 2nd day, cervical CT revealed a 65x65x55 mm solid mass lesion. The mass was totally excised on postnatal 3rd day. Histopathological examination was  an immature teratoma. The case is followed up in the 3th postoperative year without any problem. In cervical masses that cause severe airway obstruction detected during prenatal period, EXIT procedure is an effective treatment option as it allows placentofetal circulation until safe airway is achieved. Multidisciplinary approach and planning is required for this advanced perinatal resuscitation technique.

Keywords