Mustafa Kemal Atatürk: Kısa Yaşamında Çocuklar İçin Neler Gerçekleşmişti?

Author:

Year-Number: 2022-36, No 2
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

Giriş: Çocuk Cerrahisi’nde iyi halleri için emek verdiğimiz çocuklar Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamında savaş koşulları dahil hep önem taşımıştır. Bu çalışmanın amacı O’nun çocuklara bakış açısı ve yaptıklarını sunmaktır.

Gereç ve yöntemler: Kitap, gazete ve dergilerden elde edilen metinler incelenmiştir. Kişisel koleksiyon ve çeşitli müzayedelerden elde edilen Atatürk resimleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çocukların korunmasına, iyi eğitim almalarının sağlanmasına yönelik kurumlar oluşturulmuştur. Çocuk Bayramı dünyada ilk kez kutlanmaya başlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk çocuklara söz hakkı tanıyan ve onların fikirlerini dikkate alan bir liderdir.

Sonuç: Geleceğin güvencesi diye nitelendirdiği çocuk ve gençlere en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet etmiştir. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması, zekalarının yanında çalışkan olmanın önemini unutmamaları, hiçbir güçlük karşısında yılmamaları sağlanmalıdır. Cumhuriyet’i yükseltecek ve sürdürecek bu küçük hanımlar ve küçük beylerdir.

Keywords

Abstract

Abstract

Introduction: Children, for whose well-being we work for in Pediatric Surgery, have always been important in the life of Mustafa Kemal Atatürk, including even the conditions of war. The aim of the study is to present his perspective and actions towards children.

Materials and Methods: Texts obtained from books, newspapers and magazines were examined. Atatürk pictures obtained from personal collections and various auctions were used.

Results: Institutions have been established to protect children and to ensure that they receive good education. Children’s Day began to be celebrated for the first time in the world. Mustafa Kemal Atatürk is a leader who gives children the right to speak and takes their ideas into consideration.

Conclusion: He entrusted his greatest work, the Republic of Turkey, to children and youth, whom he describes as the assurance of the future. It should be ensured that children are protected from all kinds of neglect and abuse, that they do not forget the importance of being hardworking besides their intelligence, and that they do not give up in the face of any difficulties. It is these little ladies and gentlemen who will raise and sustain the Republic.

Keywords