Akut apandisitte konvansiyonel radyografik bulgulaṙ, 15-19
Conventional X-ray findings in acute appendicitis
Zafer Türkyılmaz -Kaan Sönmez,Öznur Konuş,Billur Demiroğulları,Ramazan Karabulut,A. Can Başaklar,Nuri Kale

Nekrotizan enterokolit: 62 olgunun değerlendirilmesi̇, 20-27
Necrotising enterocolitis: Analysis of 62 cases
Yakup Aslan -Adnan Ayvaz,Alişan Yıldıran,Fazıl Orhan,Haluk Sarıhan,Harun Peru,Yaşar Şen,Mehmet Mutlu

Nazofarenks yerleşimli doğumsal̇, 91-93
A case with nasopharyngeal hairy polyp
Nil Üstündağ -Sergülen Dervişoğlu,Gonca Tekand,Nüvit Sarımurat

Çocuklarda inkarsere kasık fıtığı̇, 111-114
Incarcerated inguinal hernia in children
Zafer Türkyılmaz -Kaan Sönmez,Billur Demiroğulları,Ramazan Karabulut,A. Can Başaklar,Nuri Kale

Kaudal regresyon sendromu: Olgu sunumu̇, 134-136
Caudal regression syndrome: Case report
Güliz Ergün -İbrahim Ulman,Ahmet Çelik,Coşkun Özcan,Ali Avanoğlu,Acun Gökdemir

Hirschsprung hastalığı: 18 yıllık deneyimimiż, 101-106
Hirschsprung’s disease: An 18-years experience
Hayrettin Öztürk -Selçuk Otçu,Abdurrahman Önen,Ali İhsan Dokucu,Şenol Gedik,Selçuk Yücesan

İnvajinasyon deneyimlerimiż, 112-116
Our experiences with invagination
Kaan Sönmez -Zafer Türkyılmaz,Billur Demiroğulları,Ramazan Karabulut,Kemal Varım Numanoğlu,Abdullah Can Başaklar,Nuri Kale

Editörden Mektuṗ, 5-5
Cenk Büyükünal -Tanju Aktuğ

Çocukluk çağı akciğer apsesi olgularının tedavisi̇, 53-57
Management of the childhood lung abscess
İrfan Karaca -Münevver Hoşgör,Haluk Ceylan,Koray Topçu,Günyüz Temir,Başak Uçan

Bir olgu sunumu: fetus in fetu̇, 89-91
A case report: fetus in fetu
İbrahim Karaman -Derya Erdoğan,Semire S. Özalevli,Ayşe Karaman,Y. Hakan Çavuşoğlu,Özden Çakmak

Editöre Mektuṗ, 95-96
Feridun Cahit Tanyel -Aydın Şencan,Sinan Celayir

Editörlerdeṅ, 5-5
Cenk Büyükünal -Mustafa Melikoğlu

Yanık olgularında silikon ile kaplanmış polyamide ağ uygulamasının etkinliğii̇, 28-30
Efficacy of polyamide net coated with silicone in burn patients
Zehra Günyüz Temir -Aytaç Karkıner,Meriç Utku,Aykut Özdamar,Başak Uçan,Zekai Altıntoprak,Münevver Hoşgör,İrfan Karaca

Çocuk cerrahisi servisinde yatan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik değerlendirmė, 84-87
Psychiatric assessment in children and adolescents treated at the child surgery inpatient clinic
Osman Abalı -Hüseyin Kılınçaslan,Feryal Gün,Ayşe Kılınçaslan,Tansu Salman,Alaaddin Çelik,Arzu Aydoğdu,Ümran Dilara Tüzün

Nadir bir hiperbilirubinemi nedeni: Bilhemiȧ, 88-91
A rare cause of hyperbilirubinemia: Bilhemia
Zehra Günyüz Temir -Aytaç Karkıner,Erdal Türk,Ahmet Memiş,Ömer Topalak,Hüseyin Evciler,Başak Uçan,Münevver Hoşgör,İrfan Karaca

CHARGE birlikteliği: Olgu sunumu̇, 94-96
CHARGE association: Case Report
Ömer Yılmaz -Oğuz Alp Arslan,Abdülkadir Genç,Tolga Küçükoğlu,Cüneyt Günşar,Aydın Şencan,Erol Mir,Can Taneli

Karaciğer tümörleri ve cerrahi deneyimlerimiż, 34-38
Liver tumor surgery and our experience
İ. Serdar Arda -İbrahim Ötgün,Mehmet Coşkun,Fatih Boyvat,L. Hakan Güney,Ender Fakıoğlu,Banu Bilezikçi,Özlem Özen,Akgün Hiçsönmez,Mehmet Haberal

Çocukluk çağında sekonder hiperparatiroidizmde paratiroidektomi deneyimlerimiż, 39-41
Parathyroidectomy experiences in children with secondary hyperparathyroidism
İbrahim Ötkün -İ. Serdar Arda,Arzu Gençoğlu,İbrahim Şanlıalp,Özlem Özen,L. Hakan Güney,Aynur Özen,Ender Fakıoğlu,Pelin Oğuzkurt,Akgün Hiçsönmez

Rapunzel sendromu: Olgu sunumu̇, 42-44
Rapunzel syndrome: A case report
Ömer Yılmaz -Abdülkadir Genç,E. Oryal Taşkın,Şahika Dilşen,Erhun Kasırga,Can Taneli

Tekrarlayan serviko-aksiller lipoblastomatozis: Olgu sunumu̇, 49-52
Recurrent cervico-axillary lipoblastomatosis: case presentataion
Soner Tatlıdere -Emre Gönen,Mehmet Yalçın,Fevziye Kabukçuoğlu,Ümran Çetinçelik,Lütfü Baş

Adölesan kız olguda memenin “Borderline” fillodes tümörü* Olgu Sunumu̇, 29-32
Borderline phyllodes tumor of the breast in an adolescent girl
Abdülkadir Genç -Ömer Yılmaz,Ali Aykan Özgüven,Betül Ersoy,Reha Aygören,Ali Rıza Kandiloğlu,Can Taneli

İzole böbrek kist hidatikleri̇, 46-48
Isolated renal hydatic cysts
Varol Şehiraltı -Ahmet Nadir Tosyalı,Hüseyin Murat Mutuş,Çiğdem Ulukaya Durakbaşa,Mehmet Ali Özen,Hamit Okur

Çocuklarda spontan pnömotorakṡ, 66-69
Spontaneous pneumothorax in children
Hüseyin Murat Mutuş -Varol Şehiraltı,Çiğdem Ulukaya Durakbaşa,Ahmet Nadir Tosyalı,Ahmet Baş,Hamit Okur

Diklofenak’ın deneysel testis torsiyonundaki etkileri̇, 4-9
The effects of diclofenac on experimental testis torsion
Zafer Dağlar -Cüneyt Günşar,Nalan Neşe,Aydın Şencan,Ömer Yılmaz,Abdülkadir Genç,Can Taneli,Erol Mir

Torasik ve spinal kanal komponenti olan nöroenterik kist: Bir yenidoğan olgusu̇, 67-70
Neuroenteric cyst with thoracic and spinal canal involvement: A neonatal case report
Hüseyin Selim Asker -Ferda Özlü,Mehmet Satar,Eren Kale Çekinmez,Hacer Yapıcıoğlu,Kurthan Mert,Serdar İskit,Tahsin Erman,Süreyya Soyupak,Cansun Demir,Cansu Abaylı