Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonunda sanal bronkoskopi deneyimimiż, 77-81
Foreign Body Aspiration in Children: Whether Virtual Bronchoscopy is Essential?
Tugay Tartar -Ahmet Kazez,Mehmet Ruhi Onur,Ahmet Kürşad Poyraz,Mehmet Saraç,Ünal Bakal,Yunus Çolakoğlu,Fikret Ersöz,Mustafa Tamer Gürbaz